Mijn verhaal: Anneke Breet

Als kind zwierf ik al tussen de flatjes van de Minervalaan, spelend met Turkse kinderen. Op zaterdagmorgen was ik bij hen in huis te vinden. Hompen Turks brood met boter en jam gingen samen met thee uit kleine, sierlijke glaasjes met véél suiker! Wij gingen naar dezelfde openbare school. Het wekte mijn interesse voor andere landen en volken. Op school en daarbuiten verlangde ik ernaar om kinderen bekend te maken met het evangelie, maar ik wist niet goed hóé. Want zelf had ik als kind van 8 jaar de Heere Jezus gevraagd of Hij mijn Redder wilde zijn en sindsdien wilde ik dat iedereen van Hem zou weten.
Omdat ik niet wist hoe ik zelf het evangelie moest vertellen, bracht ik kinderen op de kinder-Bijbelclub in de buurt. De vraag hoe ik kon getuigen naar de meesters op school hield me vaak bezig. In bed lag ik hele gesprekken met de meester te bedenken waar overdag vervolgens niets van kwam! Boekjes en foldertjes deelde ik uit aan kinderen op school en daarbuiten. Mijn ouders hadden niet gezegd dat ik dat moest doen. God Zelf legde dat in mijn hart; het is niet mijn verdienste. En vanzelf ging het zéker niet! Soms vond ik het óók best eng …

Ik had veel interesses én hield van leren. Na het vwo koos ik voor de pabo en ik vermoed dat ik de enige was die het jammer vond dat de pabo was afgelopen. In de 15 jaar daarna stond ik voor de klas. Het kwam me niet aanwaaien en ik moest alle zeilen bijzetten. Toch heb ik dat werk met hart en ziel gedaan en daarbij wisselden tranen en vreugde elkaar af. Lesgeven aan kinderen van Wilna en Raymond Shaw bracht mij een half jaar in Albanië. Het maakte me ook los van mijn huis en werk in Nieuw-Lekkerland. Het was een hele mooie en hele speciale tijd.

Toen ik eind februari 2004 weer terugkwam ging de fase in waar ik nu nog in zit. Ik werk met heel veel vreugde mee aan kinderevangelisatie bij het IKEG, door middel van direct kinderwerk – clubs – en indirect – in het geven van toerusting.
De Heere heeft de verlangens uit mijn kindertijd vervuld. Ja, ik deel nog steeds boekjes en foldertjes uit, maar ondertussen heb ik ook mogen leren hoe ik zélf kinderen het evangelie kan brengen. Ik houd nu zélf kinderclub en werk veelal met allochtone kinderen. En op avonden van cursus en toerusting mag ik aan anderen doorgeven hoe je kinderclub houdt en daar het evangelie brengt!

God is goed voor mij (geweest). Ik mag Zijn werk doen, zolang het nog dag is, en dat is een voorrecht!