Mijn verhaal: Janet Visser

Even voorstellen..
Mijn naam is Janet Visser en ik ben 26 jaar. Ik ben geboren en getogen op Urk, maar sinds 2020 ben ik in Sliedrecht komen wonen.

Ik ben in een christelijk gezin opgegroeid en het verlangen groeide om echt te gaan leven voor God. In de gemeente hielp ik mee bij de zondagsschool en daarnaast studeerde ik op de PABO. Ik wilde graag de kinderen in mijn klas echt iets laten zien van wie Jezus was, maar ik had het idee dat ik aan alle kanten tekortschoot. Ik vond het heel lastig om mijn geloof in de praktijk te brengen. Tijdens een jeugdavond vertelde iemand over de Bijbelschool ‘Gospel Mission’ en dit wekte mijn interesse. Na de PABO heb ik de Bijbelschool gevolgd. Hier leerde ik hoe ik als christen kon leven en mijn geloof handen en voeten kon geven.

Van Urk naar Sliedrecht
Na dit Bijbelschooljaar ben ik op een christelijke privéschool gaan werken in Hardinxveld-Giessendam. Hierin heb ik echt Gods leiding mogen ervaren. Ik wist me door God geroepen om op deze school te gaan werken. God voorzag ook op bijzondere wijze in woonruimte en een auto die ik kon kopen. Ik kreeg de mogelijkheid om bij een collega te gaan wonen in Sliedrecht en tijdens mijn Bijbelschooljaar had ik verschillende giften gekregen waarvan ik een auto kon kopen.

Weg naar IKEG
Tijdens de Bijbelschool had ik een training van IKEG gehad en toen ik hierover hoorde was ik al erg enthousiast. Maar zoals eerder gezegd ben ik eerst op een school gaan werken; na verloop van tijd begon ik toch weer na te denken over het IKEG en heb besloten om mijn baan op te geven om bij het IKEG te komen werken. Inmiddels heb ik al meegeholpen bij een BuitenBijbelClub in Breda; dit was echt een hele mooie ervaring. Hier kwamen kinderen naartoe die thuis helemaal niets te horen krijgen over het Evangelie en deze kinderen mochten wij vertellen over wie God is. Het was zo bijzonder om te zien hoe ontvankelijk de kinderen waren en hoe verwonderd ze waren dat ze echt alles aan God mochten vragen. Er was zelfs een jongen die graag een Bijbel wilde hebben. Hij heeft toen een kinderbijbel gekregen; deze kan hij nu samen met zijn zus lezen die ook op de club kwam. Ook was er nog een meisje die echt erover na ging denken welke keuze ze wilde gaan maken. De keuze voor God of voor zichzelf. Het was echt prachtig om te zien wat God aan het doen is in de harten van de kinderen.

Wat ik nu ga doen
Op de maandagen zal ik gaan werken op kantoor en ga dan samen met collega’s nieuwe materialen ontwikkelen voor kinderwerkers. Op de woensdagen ga ik meehelpen bij de club in Breda. Daarnaast ga ik nog bij een andere organisatie werken die kinderopvang, peuterspeelgroepen en buitenschoolse opvang verzorgt.

Mijn verlangen is dat God verheerlijkt mag worden door mijn leven heen. En dat vele kinderen bereikt mogen worden met het Evangelie!