Ons verhaal: Marco & José Baan

Voor diegenen die ons nog niet kennen, zullen we ons even voorstellen: wij zijn Marco & José Baan en wonen in het mooie dorp Alblasserdam. We zijn gezegend met 6 dochters, dit zijn hun namen: Naomi, Marylène, Rosalize, Anne-Laura, Cathelijne en Emmely.

Hoe zijn we bij het IKEG terechtgekomen?
In 2008 volgden we de VCK-1 in Sliedrecht als voorbereiding op kinderevangelisatie. Het onderwijs over het evangelie en de Bijbelse fundamenten voor kinderwerk spraken ons enorm aan. Ook waardeerden we het persoonlijke contact met de cursusleiders Marius Storm en Anneke Breet.

Zomer 2012 zijn we met ons hele gezin, toen nog 4 kinderen, naar Zwitserland geweest om de CEF kinderwerk-opleiding te volgen. Dat was een hele bijzondere tijd om de organisatie beter te leren kennen en ook kennis te maken met (toekomstige) Europese collega’s. Bij terugkomst uit Zwitserland zetten we onze focus op niet-gelovige kinderen in ons eigen dorp en Noord-Brabant. Daarna mochten we verschillende jaren meebouwen aan kinderevangelisatie in de steden Breda, Eindhoven en Bergen op Zoom. Ook deden we tienerwerk en kinderwerk in onze eigen gemeente.

Leiderschap: verantwoordelijkheid én voorrecht
Sinds 1 september 2020 mogen we het werk van het IKEG dienen als directeursechtpaar. Dat is een grote verantwoordelijkheid, maar ook een bijzonder voorrecht. Van dichtbij zien en horen we hoe God het werk van het IKEG in eigen land maar ook over de grenzen nog steeds op een bijzondere wijze wil gebruiken en zegenen. We voelen ons erg gezegend dat we mogen samenwerken met hele toegewijde en enthousiaste collega’s. Het mooie van het team is dat het bestaat uit ervaren, maar ook nieuwe en jonge werkers.

Toekomst
Het IKEG heeft een hele duidelijke roeping: het Evangelie vertellen aan niet-gelovige kinderen en hen discipelen als ze tot geloof zijn gekomen. We willen kinderwerkers opleiden en toerusten om het Evangelie duidelijk te brengen zodat kinderen weten dat ze verloren zijn en een Redder nodig hebben. God belooft dat deze boodschap vrucht zal dragen!

Partnerschap
We hebben uw gebed en steun heel hard nodig om standvastig te blijven in de roeping van onze Meester. Als God u ertoe leidt om partner te zijn in deze bediening, dan stellen we dat erg op prijs. We leggen u graag uit wat dat inhoudt. Jaarlijks sturen we een aantal keer nieuwsbrieven met actuele gebedspunten rond. Verder zijn we voor onze bediening als leidersechtpaar volledig afhankelijk van financiële partners. Giften onder vermelding van ‘Ontwikkeling kinderevangelisatie & leiderschap’ komen geheel ten goede aan de uitvoering van ons werk.

“Maar mijn God zal u, overeenkomstig Zijn rijkdom, voorzien van alles wat u nodig hebt, in heerlijkheid door Jezus Christus.” (Fil.4:19)