Privacy Policy

Privacyverklaring Stichting AEE-IKEG België en Luxemburg

 1. Inleiding

Stichting AEE-AEE-IKEG vindt het belangrijk zorgvuldig met uw persoonsgegevens om te gaan. Om ervoor te zorgen dat wij onze diensten goed kunnen aanbieden is het nodig dat wij persoonsgegevens of informatie van u verwerken.

Met deze privacyverklaring informeren wij u welke persoonsgegevens het AEE-IKEG verzamelt. Ook vermelden wij voor welke doeleinden en op welke wettelijke basis het AEE-IKEG dat doet. Daarnaast leest u hoe u uw rechten kunt uitoefenen.

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens is het AEE-IKEG: Rue de Kessels 61, 1030 Schaarbeek België, telefoon +32 474 971 271, e-mail mariloubasurto@yahoo.com.

 1. Welke persoonsgegevens gebruikt het AEE-IKEG en waarvoor?

2.1 Donateurs

U kunt het AEE-IKEG financieel ondersteunen door een gift te geven of bijvoorbeeld een project te ondersteunen. In die gevallen verwerkt het AEE-IKEG uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer.

Het AEE-IKEG gebruikt deze gegevens voor het verwerken van uw gift.

2.2 Deelnemen aan een training.

Als u deelneemt aan een training, verwerkt het AEE-IKEG uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, geslacht en eventueel uw bankrekeningnummer en/of debiteurnummer. En vraagt naar uw opleiding en ervaring in het kinderwerk.

Het AEE-IKEG gebruikt deze gegevens om uw deelname aan de training mogelijk te maken.

2.3 Deelnemen aan een kamp

Als u uw kind opgeeft voor deelname aan een kamp verwerkt het AEE-IKEG uw naam, naam en geslacht en leeftijd van het kind, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, en eventueel uw bankrekeningnummer en/of debiteurnummer. Tevens vragen we naar eventuele noodzakelijke medische informatie.

Het AEE-IKEG gebruikt deze gegevens om de deelname van uw kind aan het kamp mogelijk te maken.

2.4 Bestellingen

Als u bestellingen plaatst via de website van het AEE-IKEG, heeft het AEE-IKEG uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en uw e-mailadres nodig.

Het AEE-IKEG gebruikt deze gegevens zodat we uw bestelling kunnen bezorgen en u op de hoogte kunnen houden van de levering hiervan. Het AEE-IKEG kan uw gegevens ook gebruiken om u een gerichte aanbieding te doen, bijvoorbeeld door u een mail toe te sturen. Voor dat laatste kunt u zich op ieder gewenst moment afmelden via de afmeldlink in de aan u verzonden e-mail of door het sturen van een mailtje naar mariloubasurto@yahoo.com

Het AEE-IKEG gebruikt deze gegevens op basis van de uitvoering van de overeenkomst. Het AEE-IKEG heeft verder een gerechtvaardigd marketingbelang voor het doen van gerichte aanbiedingen.

2.5 Nieuwsbrieven, gebedskalender en Schatkaarten

U kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief en of gebedskalender van het AEE-IKEG die u naar keuze digitaal of per post kunt ontvangen en ook kunt u zich aanmelden voor de digitale Schatkaart. In de nieuwsbrieven vind u informatie over activiteiten van het AEE-IKEG en nieuwe uitgaven.

De gegevens die het AEE-IKEG gebruikt zijn uw e-mailadres en eventueel geslacht en naam en uw adresgegevens in geval het per post verzonden wordt. Het AEE-IKEG gebruikt deze gegevens om u de nieuwsbrief/gebedskalender/Schatkaart te kunnen versturen.

Wilt u geen nieuwsbrief, gebedskalender of Schatkaart van het AEE-IKEG meer ontvangen? Dan kunt u zich eenvoudig afmelden door een e-mail te sturen naar mariloubasurto@yahoo.com

2.6 Contact

Met het contactformulier op de website van het AEE-IKEG kunt u ons vragen stellen, tips geven of aanvragen doen. Hiervoor gebruikt het AEE-IKEG uw naam en e-mailadres.

Het AEE-IKEG gebruikt deze gegevens om uw vragen te kunnen beantwoorden.

Het AEE-IKEG gebruikt deze gegevens op basis van het gerechtvaardigd belang om u goede service te verlenen.

 1. Cookies

Als u de website van het AEE-IKEG bezoekt, kunnen er cookies worden geplaatst, waardoor we
aan de hand van uw IP-adres bepaalde informatie kunnen bijhouden. Hierbij gaat het
bijvoorbeeld om uw IP-adres, browsertype en de instellingen ervan, het besturingssysteem, versienummers en tijden. Deze gegevens stellen ons in staat om:

 • te registreren welke pagina’s u bezoekt binnen onze website;
 • de functionaliteit en de inhoud van de website te kunnen verbeteren;
 • bij te houden voor welke onderwerpen of toepassingen bezoekers zich interesseren;
 • eventuele fouten in de website snel te ontdekken en te herstellen.

Bij het (eerste) bezoek aan de AEE-IKEG websites kunt u zelf uw cookievoorkeuren aanpassen. U kunt dan zelf beslissen of u de cookies wil accepteren of weigeren. Ook kunt u uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken.

 1. Websites van derden

Op de website van het AEE-IKEG kunnen links staan naar andere websites, die niet van het AEE-IKEG zijn. In dat geval zijn de voorwaarden en privacyregels van andere partijen van toepassing. Het AEE-IKEG raadt u aan de privacyverklaring van deze andere partijen te raadplegen.

 1. Gegevensverstrekking aan andere partijen

Het AEE-IKEG verstrekt uw gegevens niet zonder uw toestemming aan andere partijen, behalve wanneer zij daartoe wettelijk is verplicht en in de volgende gevallen.

Uw gegevens kunnen zonder uw toestemming worden verstrekt aan andere partijen, die door het AEE-IKEG worden ingeschakeld bij de uitvoering van haar dienstverlening. Dat zijn bijvoorbeeld een administratiekantoor of ICT-dienst. Met deze andere partijen sluit het AEE-IKEG verwerkersovereenkomsten. Daarin staat bijvoorbeeld dat andere partijen uw gegevens alleen in opdracht van het AEE-IKEG en voor de doelen genoemd in deze privacyverklaring mogen gebruiken, en dat zij uw gegevens goed moeten beveiligen.

De Europese Commissie heeft bepaald dat landen binnen de Europese Economische Ruimte (EER) een vergelijkbaar niveau van bescherming van persoonsgegevens bieden. Het AEE-IKEG spant zich ervoor in dat uw gegevens niet worden verwerkt in landen buiten de EER. Als het toch nodig is om uw gegevens buiten de EER te verwerken, dan zorgt het AEE-IKEG ervoor dat dat gebeurd op een plaats met een passend beschermingsniveau volgens de Europese Commissie, of dat er voldoende beschermingsmaatregelen worden geboden door middel van een van de andere door de Europese Commissie goedgekeurde alternatieven.

 1. Inzage, correctie, verwijdering en verzet

U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die het AEE-IKEG over u verzamelt en deze laten corrigeren of verwijderen door een verzoek te sturen naar het kantoor van het AEE-IKEG:

AEE-IKEG: Rue de Kessels 61, 1030 Schaarbeek België, telefoon +32 474 971 271. E-mail: mariloubasurto@yahoo.com

Openingstijden: ma-vr 09.00-14.00 uur

 1. Beveiliging en bewaartermijnen

Het AEE-IKEG zorgt voor passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Alleen de AEE-IKEG werkers die dat voor de uitvoering van hun functie nodig hebben, kunnen uw gegevens inzien. Als het AEE-IKEG uw gegevens verstrekt aan andere partijen dan worden deze partijen verplicht uw gegevens goed te beveiligen.

Het AEE-IKEG bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de genoemde doeleinden. Hiervan moeten we afwijken als de wet andere bewaartermijnen voorschrijft.

 1. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. De meest actuele privacyverklaring vindt u altijd op onze website. Het AEE-IKEG raadt u aan deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. In de privacyverklaring wordt altijd de laatste datum van wijziging aangegeven.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 2 november 2018