Wil jij het evangelie vertellen aan niet gelovige kinderen?

Heb jij het verlangen om kinderen de blijde boodschap van redding door Jezus te vertellen aan kinderen die nog nooit van God gehoord hebben? En mis je praktische handvatten over hoe je dat het beste kan doen?

Inhoud niveau 1
In de VerdiepingsCursus Kinderevangelisatie – niveau 1 (VCK 1) leer je hoe je kinderevangelisatiewerk kunt starten of verder verbeteren en hoe je een Bijbelverhaal vertelt aan gelovige en niet gelovige kinderen. Ook verrijkend voor mensen met ervaring. En toepasbaar voor kinderen in je eigen gezin of gemeente.
Inhoud niveau 2

Deze cursus kan opgevolgd worden met een VerdiepingsCursus Kinderevangelisatie – niveau 2 (VCK 2) waarin je handvatten krijgt om kinderen die tot geloof gekomen zijn, te helpen om te leven met God.

 

“Pfff, ben al wel bezig met het toepassen van wat ik geleerd heb, maar er is nog veel te doen na deze cursus. Alles wil ik leren gebruiken! Ben dankbaar voor alles wat jullie me hebben geleerd en aangereikt. Zal ook dingen moeten afleren…”

Arno

Meer informatie over de cursussen, data en locaties

VCK 1 wordt gegeven in 12 avonden (of 6 zaterdagen), VCK 2 in 11 avonden.

Alle cursussen worden gegeven door personen die veel ervaring hebben met kinderevangelisatiewerk. Alle cursussen zijn getoetst aan de praktijk en overeenkomstig met de IKEG-geloofsverklaring.

Cursusleiders

Wat wij belangrijk vinden

Dat jij als cursist gelooft in de Heere Jezus als je persoonlijke Verlosser (de cursus kan je hier eventueel ook bij helpen), dat je bereid bent om de praktische opdrachten die bij deze cursus horen live uit te voeren, dat je 18 jaar of ouder bent (uitzonderingen zijn mogelijk) en dat je je kunt vinden in onze geloofsverklaring.

“Het IKEG helpt de plaatselijke gemeente om buitenkerkelijke kinderen te bereiken op zo’n manier, dat de gemeente niet afhankelijk wordt van het IKEG, maar dat het IKEG uiteindelijk overbodig wordt.”

een predikant

Meer informatie

Vul je naam en e-mailadres in en je hoort spoedig van ons!