Uitgangspunten

Uitgangspunten kinderevangelisatiewerk

 

Het IKEG gaat uit van 5 grondprincipes bij de benadering tot kinderwerk. We komen hier graag met u over praten in een gesprek, toerustingavond of motiveringsbijeenkomst.

Evangelisatiewerk is volkomen Gods werk

Wanneer we ons realiseren dat geestelijke werk Gods werk is, komt er een rust en vertrouwen in het werk (Jona 2:9c; Ef 2:8,9; Joh 6:63). We hebben de opdracht het evangelie op Gods manier, volgens Zijn bevelen uit te voeren. Er is niets wat we kunnen doen om iemand te overtuigen of maar een stap dichter bij God brengen. We zijn volledig van Hem afhankelijk voor vrucht en reactie op het werk. Daarom moet het werk in gehoorzaamheid aan Hem zoals Hij dat wil en niet naar de behoeften van de wereld gedaan worden.

Het verkondigde Woord van God staat centraal

We zijn zaaiers van het Goddelijke Woord. Dit betekent dat we goed zaad moeten zaaien; door het verkondigde Woord van God komt men tot wedergeboorte (1 Petr 1;23; 1 Kor 1:21). De belangrijkste onderdelen van ons programma zijn dan ook de Bijbelles en de memorisatie van het Bijbelvers. De gesproken vertelling met gebruik van visuele hulpmiddelen blijft centraal staan. en wordt niet vervangen door andere methoden, hoewel die ook als aandachtstrekker gebruikt kunnen worden. (Rom 10:17)

We schamen ons niet voor het evangelie van Jezus Christus

We leven in een samenleving waar op het Christelijke geloof steeds meer neergekeken wordt. Daarbij ondervinden degenen die dit evangelie willen verkondigen veel weerstand. Ook staan de meeste mensen niet te wachten op het evangelie. Wij schamen ons niet voor het evangelie van Jezus Christus en belijden dat dit de enige weg tot behoud is.

Het is niet altijd makkelijk om een standpunt in te nemen. Maar omdat we willen dat kinderen tot geloof komen, laten we ons niet leiden door wat ze leuk vinden, maar geven we hen datgene dat ze nodig hebben. Dit is een duidelijke uiteenzetting van de Boodschap van Verlossing. Dit blijft de grootste behoefte en nood van ieder mens en beslist ook van de kinderen.

Wat is een succesvolle bediening?

In geestelijk werk houdt God ons niet verantwoordelijk voor de resultaten – maar wel voor onze toewijding, inzet en HOE we bezig zijn. De Heere God zal nooit zeggen: ‘welgedaan gij goede en succesvolle dienstknecht’, maar wel ‘gij getrouwe dienstknecht’ (Mat 25:21). Als IKEG letten we vooral op hoe we bezig zijn, wat we verkondigen en of we volhardend bezig zijn met evangelisatiewerk. We richten ons voornamelijk op dieptewerk in de kleine groepen (Bijbelclubs aan huis) waar persoonlijke contact voorgaat. God telt het werk niet, maar weegt het. We geloven dat het werk dat op Gods manier gedaan wordt, door Hem gezegend zal worden en vrucht zal dragen. Dit is niet altijd in getallen te meten.

Kinderen kunnen behouden worden

We doen dit werk omdat we weten dat de belangrijkste jaren van iemands leven de kind- en jeugdjaren zijn. De Heere zegt duidelijk in Zijn Woord dat kinderen ook tot geloof kunnen komen. (Mat 11:25, Ps 78:7, Ps 34:12, Deut 31:12,13) Hoeveel energie wordt er niet gestoken in de hulpverlening aan jonge mensen, die in de problemen zijn gekomen door een leven zonder God? Hoeveel van deze ellende kan voorkomen worden, als kinderen de Here leren kennen zodat ze niet terecht komen in een leven van drugs, sex, geweld, rebellie enz. Dit is kinderevangelisatie!